Hribi.net
Hribi.net
Prijava
Prijava
Uporabniško ime:
Geslo:
Prijava
Še niste registrirani? Registracija.
Ste pozabili geslo?
Anketa
Ali ste že bili na Rombonu (2208 m)?
Glasuj
Novice / SZM - V Trenti je nocoj potekal osrednji dogodek...

SZM - V Trenti je nocoj potekal osrednji dogodek...

1.06.2024
SZM - V Trenti je nocoj potekal osrednji dogodek praznovanja 100-letnice ustanovitve Alpskega varstvenega parka.
V Trenti je potekal osrednji dogodek praznovanja 100-letnice
ustanovitve Alpskega varstvenega parka
Varstvo je obstoj, je bilo glavno sporočilo današnje osrednje prireditve obeleževanja
100-letnice podpisa zakupne pogodbe za ustanovitev Alpskega varstvenega parka,
predhodnika Triglavskega narodnega parka, ki je potekla v Trenti. Udeležili so se
je številni domači in tuji gostje ter prebivalci Triglavskega narodnega parka in
okolice.
V letu 2024 v Triglavskem narodnem parku, na območju Julijskih Alp in v celotnem
slovenskem naravovarstvu obeležujemo 100-letnico podpisa zakupne pogodbe za
ustanovitev Alpskega varstvenega parka, predhodnika Triglavskega narodnega parka
in prvega zavarovanega območja na slovenskem ozemlju. Geslo obeleževanja 100-
letnice se glasi: Varstvo je obstoj.
Obeleževanje jubileja poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike
Slovenije dr. Nataše Pirc Musar, ki je bila tudi osrednja govorka na prireditvi. Kot
je povedala, je to praznik vseh tistih, ki tu živijo in delajo in so najbolj zaslužni za
ohranjanje naravnega okolja, izjemne biotske pestrosti ter bogate kulturne dediščine
v parku; je praznik celotnega slovenskega naravovarstva in je pomemben dan za vse
Slovenke in Slovence. »Triglavski narodni park je, lahko rečem, živi muzej naravne
in kulturne dediščine, vendar s to posebnostjo, da v tem muzeju na prostem živite tudi
ljudje. Glavni izziv našega časa so podnebne spremembe in te so žal najbolj prisotne
prav v gorskem svetu, k obsegu škode pa svoje dodamo tudi ljudje. Temu se
zoperstavljate z umnim upravljanjem parka v tesnem sodelovanju z lokalno
skupnostjo, tako z določanjem nosilnih zmogljivosti, omejevanjem prometa v alpskih
dolinah in na prelazih, uvedbo mirnih območij in obnovo grbinastih suhih travnikov.
Zavedam se, da se morate prebivalci prilagajati omejitvam posebnega režima v
zavarovanem območju in da to ni vedno lahko. Hkrati pa ste s sodelovanjem in
pametnimi usmeritvami dosegli, da je življenje v parku tudi priložnost s svojimi
prednostmi,« je med drugim izpostavila predsednica republike.

»Prvih 100 let naravovarstva v Republiki Sloveniji je uspešno za nami. Brez
sodelovanja in podpore različnih deležnikov za doseganje vseh ciljev zagotovo ne bi
šlo, prav tako je za doseganje ciljev z izmenjavo izkušenj in dobrih praks ter
izobraževanj pomembno tudi mednarodno sodelovanje,« je v svojem nagovoru
poudaril direktor Javnega zavoda Triglavski narodni park (JZ TNP) dr. Tit
Potočnik in ob ostalih udeležencih pozdravil tudi vse prebivalke in prebivalce parka.
»Prav oni so tisti, ki skrbijo za park ter se soočajo z vsakodnevnimi izzivi življenja v
parku, med drugim pa tudi vse bolj prepoznavajo prednosti življenja v parku,« je
dodal. »S prepoznavo skupnih ciljev in nadaljnjim medsebojnim sodelovanjem na
vseh ravneh verjamem, da nam bo uspelo tudi v prihodnje uresničevati vse zadane
naloge. Glede na vse okoliščine in razvoj parka naj bo v okviru iskanja ravnovesja
med človekom in naravo slogan za naslednji 100 let – varstvo in trajnostni razvoj,«
je zaključil.
O aktualnih izzivih, zavezanosti k varstvu narave, vzdržnemu razvoju,…
Državna sekretarka za odnose z Državnim zborom v kabinetu predsednika
vlade Maša Kociper je dejala, da se ob današnjem praznovanju težko otresemo
občutja vznesenega ponosa, ker smo Slovenci že tako zelo zgodaj spoznali pomen
varstva narave in s tem hkrati izkazali naše globoko spoštovanje do naravnega.
»Današnja slovesnost predstavlja tudi praznik celotnega varstva narave v Sloveniji.
Praznik je dokaz naše zavezanosti k vzdržnemu razvoju ob ohranjanju naravnih
vrednot in biotske raznovrstnosti,« je poudarila in dodala, da je trajnostni razvoj
zavarovanih območij v Sloveniji ključen za ohranjanje naravne in kulturne dediščine
države. Vključuje uravnoteženje prizadevanj za ohranjanje narave in potreb lokalnih
skupnosti kot tudi spodbujanje odgovornih praks turizma. Različne pobude in
politike so vzpostavljene za zagotavljanje dolgoročne zaščite in trajnostne rabe teh
območij, s ciljem ohranjanja biotske raznovrstnosti, ekosistemskih storitev in splošne
kakovosti okolja. »Prihodnost zelenega dogovora ne bo mogla mimo dejstva, da smo
v trojni globalni krizi – podnebni, biodiverzitetni in krizi onesnaževanja – in da bomo
aktivnosti v vseh sektorjih morali prilagoditi, če želimo povečati našo podnebno
odpornost in tudi naslednjim generacijam zapustiti ohranjeno naravo,« je še
poudarila.
Generalna sekretarka Alpske konvencije Alenka Smerkolj pa je opozorila, da sta
povezovanje in usklajeno sodelovanje najrazličnejših akterjev ključ do uspešnega
spopadanja z današnjimi izzivi v gorskem svetu. »Mnogi izmed njih – kot sta
podnebna kriza in kriza biotske raznovrstnosti ter vse večji konflikti v rabi prostora –

se najbolj očitno kažejo ravno v tem prostoru. V tem kontekstu Triglavski narodni
park opravlja neprecenljivo delo varstva naravne in kulturne dediščine, trajnostnega
razvoja in izobraževanja. Vaše aktivnosti se skladajo z vsemi tremi trenutnimi
prednostnimi področji Alpske konvencije ter aktualnega slovenskega predsedovanja
– biotsko raznovrstnostjo, podnebnimi ukrepi ter kakovostjo življenja. Poleg tega pa
o pomenu svojih aktivnosti ozaveščate različne javnosti ter obiskovalcem in
obiskovalkam na terenu in izkustveno približate naše skupne temeljne cilje,« je
povedala. Slovenija predsedovanje Alpski konvenciji vodi pod sloganom
»Kakovostno življenje v Alpah za vse«, s čimer naslavlja tako alpske gorske
skupnosti in njihovo prihodnost kot tudi alpsko biotsko raznovrstnost in krajinsko
pestrost ter obvladovanje izzivov podnebnih sprememb, ki vplivajo na kakovost
življenja vseh živih bitij.
Sodelujoči na prireditvi iz različnih delov Triglavskega narodnega parka in
Biosfernega območja Julijske Alpe
Prireditev so s kulturnim programom popestrili številni nastopajoči in ostali
sodelujoči iz različnih delov Triglavskega narodnega parka in Biosfernega območja
Julijske Alpe. S svojim prispevkom izkazujejo povezanost, ki v naravi ne pozna
meja. Med udeleženci prireditve so bili veleposlaniki in predstavniki veleposlaništev
v Sloveniji, predstavniki domačih in tujih zavarovanih območij, ki tesno sodelujejo s
Triglavskim narodnim parkom in organizacij, katerih član je Triglavski narodni park,
predstavniki Slovenske nacionalne komisije za Unesco, župani in predstavniki občin
Triglavskega narodnega parka in Biosfernega območja Julijske Alpe, predstavniki
naravovarstvenih in kulturnovarstvenih organizacij, zavodov za turizem,
izobraževalnih ustanov, mnogi prebivalci Triglavskega narodnega parka in drugi.
Ob osrednji prireditvi so se na stojnicah predstavili nosilci Znaka kakovosti
Triglavskega narodnega parka, Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe,
Mladi nadzornik, Biosferna območja Slovenije in Skupnost naravnih parkov
Slovenije, Skupnost Julijske Alpe in Čezmejno območje Ekoregija Julijske Alpe.
Obeleževanje 100-letnice ustanovitve Alpskega varstvenega parka sicer poteka že
vse leto in se s številnimi prireditvami v organizaciji JZ TNP in drugih nadaljuje.
Več o dogajanju, ki je pred stotimi leti pospremilo prvo zavarovanje, lahko preberete
na posebnem zavihku na spletni strani Triglavskega narodnega parka
( https://www.tnp.si/sl/javni-zavod/posebni-dogodki/100-letnica/ ), koledar prireditev
pa je na voljo na tej povezavi: https://www.tnp.si/media/4449/tnp_koledar_2024.pdf

Pred osrednjo prireditvijo je bila prav tako v Trenti napovedana 14. seja sveta
Javnega zavoda Triglavski narodni park. Svet zavoda ni bil sklepčen, zato so se
prisotni svetniki seznanili z gradivom, odločanje pa bo potekalo na naslednji seji.
     
Copyright © 2006-2024 Hribi.net, Pogoji uporabe, Zasebnost in piškotki